?!DOCTYPE html> 形象片拍摄_q告片拍摄_上vTVC制作_微电影制作_上v视频制作机构_短视频拍?盛视天橙传媒官方?/title> <meta name="description" content="上v盛视天橙传媒股䆾有限公司,中国上市视频制作公司Q股代码:837461Q?同时也是全国规模的企业宣传片制作机构,总部位于上v,旗下拥有“营销创意中心”、“媄视制作中心”、“微电媄艺术中心”三大运营中?宣传片制作公司服务国内外知名品牌及政府企事业单位500多个." /> <meta name="keywords" content="上v企业宣传片拍?q告片制?上v微电影拍?宣传片制作公?公司营销视频,企业宣传?上v宣传片制?视频制作公司" /> <link href="css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/swiper.min.css"> <link href="js/lib/video-js.min.css" rel="stylesheet"> <script src="js/config.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/swiper.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="js/style.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body style="background: rgb(248,248,248);"> <!-- D --> <div id="nav"> <div class="top_nav"> <a href="/"><img src="images/nav_logo.png" alt=""></a> <span id="dizhi">?span id="cityvalue">上v?/span>?/span> <ul> <li><a style="color: #fff;" href="Index.html">首页</a></li> <li><a style="color: #f57d1f;" href="about.html">了解天橙</a></li> <li><a href="product.html">产品服务</a></li> <li><a href="case.html">作品案例</a></li> <li><a href="dongtai01.html">最新资?/a></li> <li><a href="relation.html">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="banner"> <img src="images/publicity-img.jpg" alt=""> </div> <div class="about_contant"> <!-- 左半?--> <div class="about_c_left"> <dl> <dt>天橙?/dt> <dd><a href="about.html">公司?/a></dd> <dd><a href="job.html">工作环境</a></dd> <dd><a href="team.html">团队展示</a></dd> <dd><a href="honor.html">公司荣誉</a></dd> <dd><a href="youshi.html">天橙优势</a></dd> <dd><a class="curr" href="publicity.html">宣传视频</a></dd> <dd><a href="scope.html">服务范围</a></dd> </dl> <span class='about_c_left_span about_c_left_span1'>天橙焦点</span> <ul class="about_c_left_ul1"> <li> <a href="job.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg1.png" alt=""> </a> </li> <li> <a href="youshi.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg2.png" alt=""> </a> </li> <li> <a href="publicity.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg3.png" alt=""> </a> </li> <li> <a href="product.html"> <img src="images/ab_c_left_jimg4.png" alt=""> </a> </li> </ul> <div id="understand"> <span class='about_c_left_span about_c_left_span2'>行业热点</span> <ul class="about_c_left_ul2"> <li v-for='iy in industry.data'> <a :href="'wenzi.html?id=' + iy.n_id">{{iy.news_title}}</a> </li> </ul> <span class='about_c_left_span about_c_left_span3'>地区资讯</span> <ul class="about_c_left_ul2"> <li v-for='rn in region.data'> <a :href="'wenzi.html?id=' + rn.n_id">{{rn.news_title}}</a> </li> </ul> </div> <a class="about_c_left_a" href=""><img src="images/ab_c_left_jimg5.jpg" alt=""></a> </div> <!-- 叛_?--> <div class="about_c_right"> <img class="about_c_right_img1" src="images/publicity-img1.jpg" alt=""> <!-- 视频排列 --> <ul id="publicity"> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e57a5f7b7447398157078767705/v.f30.mp4","中国p特色服务供应?)' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv1.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>中国p特色</span>服务供应?/p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">盛视天橙集团是专业从事企业视频制作和视频营销的综合性媄视服务制作集团,旗下品牌q视天、橙׃联、天传媒、拍拍拍视频分n{多个品牌?/p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e2fd22cf7447398157078640433/v.f30.mp4","“A+云”计划,立上vQ业务覆盖全?00城市")' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv2.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">“A+云”计?<span>立上v</span>Q业务覆盖全?00城市</p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">盛视天橙p制作服务覆盖全国300个城市及地区,了解您的需求,为您提出初步的服务方案!</p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/241863eb7447398157079112452/v.f30.mp4","盛视天橙8周年《野子》MV感恩分n")' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv3.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>八周q?/span>感恩分n</p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">2016q??4日,上v盛视天橙传媒股䆾有限公司Q正式登陆全国中企业股转系l(C板)挂牌Q股名Uͼ盛视天橙Q股代码:837461.OC</p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/fbcfaeae7447398157153550555/v.f30.mp4","达芬奇调Ԍ造就电媄U质感的完美画面")' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv4.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>达芬奇调?/span>Q造就电媄U质感的完美画面</p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">旗下拥有互联|营销中心、全国媄视后期制作中心、微电媄艺术创作中心三大q营中心,业务范围辐射全国Q致力于成ؓ全国优秀的专业媄视内容制作机构?/p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://jdplay.lecloud.com/play.videocache.lecloud.com/156/16/18/bcloud/812245/ver_00_22-1012316018-avc-200054-aac-32008-155800-4693576-84916ea0b84cf10cef7f1db51cf7d4d4-1450515648984.mp4?crypt=15aa7f2e90&b=240&nlh=4096&nlt=60&bf=30&p2p=1&video_type=mp4&termid=2&tss=no&platid=2&splatid=209&its=0&qos=3&fcheck=0&amltag=8&mltag=8&proxy=467484304&uid=1960990258.rp&keyitem=GOw_33YJAAbXYE-cnQwpfLlv_b2zAkYctFVqe5bsXQpaGNn3T1-vhw..&ntm=1534145400&nkey=85fd4970a67a8a12e8a3971e1b8a4abb&nkey2=ef6895abe351d073b01a955ba3590be5&auth_key=1534145400-1-0-2-209-7025ed8a227a245a10358635edfc2f92&geo=CN-9-126-1&mmsid=39483737&tm=1534127325&key=1e486ccdae9b8f1c5331fbcdbe250667&payff=0&cuid=812245&vtype=21&dur=155&p1=3&p2=31&p3=310&cf=h5-android&p=101&playid=0&tag=mobile&sign=bcloud_812245&pay=0&ostype=android&hwtype=un&uuid=BDD1824B146D96F7D993465111DD7752_0&vid=19182315&ajax=1&_r=jsonp&uidx=0&errc=0&gn=50038&ndtype=2&vrtmcd=102&buss=8&cips=116.226.86.50","LҎQ震D觉效果的术?)' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv5.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>LҎ</span>Q震D觉效果的术?/p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">盛视天橙Q坚持走自主创新发展道\Q得到各U政府领对{高{院校以及新d体的x和支持?/p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e57a5bc07447398157078767647/v.f30.mp4","你看到的电视q告Q是q样拍出来的Q?)' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv6.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-你看到的<span>电视q告</span>Q是q样拍出来的Q?/p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">当您有了“我惛_一条视频来宣传我的企业或品!”的xӞh立即拨打400-920-8355Q“火军”将及时Q带着我们的作品案例,出现在您的面?</p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/85bebd057447398156314913122/v.f30.mp4","盛视天橙-技术天,~造完?)' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv7.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>技术天?/span>Q缔造完?/p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">天橙始终坚持针对企业客户的需求,量n订制Q提?最适合"客户的媄视服务解x案。一路走来,获得了很高的信誉度和知名?</p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/6eb5e4f64564972819006188838/v.f30.mp4","《爱在n辏V纪录片Q盛视天拍摄背后的故事")' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv8.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1"><span>《爱在n辏V纪录片</span>Q盛视天拍摄背后的故事</p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">旗下戛纳国际电媄节参展媄片拍摄团队,一创?</p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> <li> <div onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/7f32125e4564972818893576805/v.f30.mp4","动的时光——g时摄q效集?)' class="publicity_lf"> <a href="javascript:void(0)"> <img src="images/vv9.jpg" alt=""> <div><img src="images/vv_bg.png" alt=""></div> </a> </div> <div class="publicity_rh"> <p class="p1">盛视天橙-<span>动的时?/span>——g时摄q效集?/p> <img src="images/xing.png" alt=""> <p class="p2">拥有全球的媄视合作资源与协拍单位Q拍摄qw布亚zӀ欧zӀ美z以及东南亚{多个国家和地区Q如今正q步全国Q逐步实现覆盖全国的营销|络?/p> <a target="_blank" href="javascript:pppbj()">立即定制</a> </div> </li> </ul> <!-- <div class="btn"> <img class="btn_d" src="images/btn.png" alt=""> </div> --> <!-- 大家都在看轮?--> <div class="kankan" style="margin-top: 40px;"> <div class="kankan_left"> <p class="kankan_left_tou">大家都在?</p> <div class="swiper-container container2 kankan_left"> <div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide"> <p class="p1">拍拍拍视频分享^?/p> <p class="p2">盛视天橙志在其打造成Z国的商业视频分nq_Qؓ从事或喜Ƣ商业视频拍摄的同行提供一个找素材、找参考、分享自׃品的...</p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> <p class="p1 p4">盛视天橙陈嵩100Q股份挺q新三版Q一个大写的“牛?/p> <p class="p2">一个全部由85后?0后年Mhl成的视频制作公司,q箋6q未接受qQ何投资,却从10q米的小阛_发展?000q米的大型媄视制作企业,q在创业界是一件很难想象的事?/p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> </div> <div class="swiper-slide"> <p class="p1">看盛视天陈嵩如何运营“互联网+视频制作?/p> <p class="p2">q日Q盛视天即挂牌新三板上了各大|络头条Q盛视天及董事镉K嵩也瞬间成了媒体热点。创?q却未接受Q何投资, 100%股䆾C板,不禁让hZ敬佩?/p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> <p class="p1 p4">拍拍?.0在线报hpȝ了解一?/p> <p class="p2">拍拍拍在U报Ll是全国首创视频制作交易pȝ?拍拍拍在U报Ll,以互联网电商的思维从根源上解决行业弊端和痛炏V把U下的视频生产流E模式搬到线上,从各...</p> <a href="dongtai01.html"><p class="p3">查看详情 ></p></a> </div> </div> <!-- 左右图标按钮 --> <div class="swiper-button-next"></div> <div class="swiper-button-prev"></div> </div> </div> <div class="kankan_right"> <p class="kankan_left_tou">你要的优惠都在这?/p> <a href=""><img src="images/kankan_right.jpg" alt=""></a> </div> </div> </div> </div> <!-- 步骤 --> <div style="margin-top: 30px;" class="DemandForm Demand"> <div class="CenterMth"> <form id="form_info"> <ul class="Form-ul"> <li><span>立即发布需?/span></li> <li><input class="f_l jsCheck" type="text" name="name" sumbitname="Name" req="请填写联pMh姓名" placeholder="请填写联pMhU呼"></li> <li><input class="f_l jsCheck" type="text" name="phone" sumbitname="Number" req="请填写您的手机号? verify_type="mobilePhone" placeholder="请填写联pMh手机L"></li> <li><textarea class="f_l jsCheck" name="demand" sumbitname="" req="L单描q您的需? verify_type="email" placeholder="L单描q您的需?></textarea></li> <li class="reg-li"><a href="javascript:;" class="reg-btn jsSubmit" onclick="T_submit('form_info')">立即提交</a></li> </ul> </form> <div class="clear"></div> </div> <!-- about_video --> <div class="about_video"> <ul> <li><a href="case.html"><img src="images/about_video_li1.png" alt=""></a></li> <li onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e2fd22cf7447398157078640433/v.f30.mp4","“A+云”计划,立上vQ业务覆盖全?00城市")'><img src="images/about_video_li2.png" alt=""></li> <li onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/e57a5bc07447398157078767647/v.f30.mp4","盛视天橙zd拍摄qQ集锦")'><img src="images/job_img2.jpg" alt=""></li> <li onclick='openvideo("http://1254951373.vod2.myqcloud.com/3ae2712fvodtransgzp1254951373/85bebd057447398156314913122/v.f30.mp4","盛视天橙-技术天,~造完?)'><img src="images/about_video_li4.png" alt=""></li> </ul> </div> <!-- 底部 --> <iframe id="flooter" src ="flooter.html" width="100%" height="463px" frameborder="0"></iframe> <!--播放器dom--> <div id="player" class="hide"> <video id="my-video" class="video-js vjs-big-play-centered" controls preload="auto" width="864" data-setup="{}"> </video> </div> <!--播放器end--> <script> function pppbj() { layer.open({ type: 2, title: '报h', area: ['1480px', '800px'], skin: 'layui-layer-rim', //加上Ҏ content: ['http://www.chinavcr.com.cn/ppp2.0/index.html', 'no'] }); } // 地址判断 // httpx.get('http://api.namenb.com/app/ip2addr.php',function(v){ // if(JSON.parse(v).status == '0'){ // document.getElementById('cityvalue').innerHTML = JSON.parse(v).content.address_detail.city.replace('?, '')+"?; // }else{ // document.getElementById('cityvalue').innerHTML = "全国"; // } // }); /* @tong and*/ var _style = new Vue({ el:'#understand', data:{ dynamic:{}, //天橙动?22 industry:{},//行业热点 23 hotNews:{}, //热点新闻 24 region:{} //地区资讯 25 }, beforeCreate:function(){ var _this = this; httpx.get('http://api.namenb.com/app/ip2addr.php',function(v){ if(JSON.parse(v).status == '0'){ resdata=JSON.parse(v).content.address_detail.city.replace('?, ''); document.getElementById('cityvalue').innerHTML = resdata+"?; httpx.get('http://api.chinavcr.com/restcase/artlist/',{ 'pagesize':6, 'page':1, 'filter':JSON.stringify({'news_title[~]':resdata,'news_columnid':'25'}) },function (xc){ if(JSON.parse(xc).success){ resdata=JSON.parse(xc); vmup(_style.region,resdata); } }); }else{ document.getElementById('cityvalue').innerHTML = "全国"; } }); httpx.get('http://api.chinavcr.com/restcase/artlist/',{ 'pagesize':6, 'page':1, 'filter':JSON.stringify({'news_columnid':'22'}) },function (xc){ if(JSON.parse(xc).success){ resdata=JSON.parse(xc); vmup(_style.dynamic,resdata); } }); httpx.get('http://api.chinavcr.com/restcase/artlist/',{ 'pagesize':6, 'page':1, 'filter':JSON.stringify({'news_columnid':'23'}) },function (xc){ if(JSON.parse(xc).success){ resdata=JSON.parse(xc); vmup(_style.industry,resdata); } }); httpx.get('http://api.chinavcr.com/restcase/artlist/',{ 'pagesize':6, 'page':1, 'filter':JSON.stringify({'news_columnid':'24'}) },function (xc){ if(JSON.parse(xc).success){ resdata=JSON.parse(xc); vmup(_style.hotNews,resdata); } }); } }) /* @tong end*/ // 轮播看看咨询 var swiper = new Swiper('.container2', { pagination: '.swiper-pagination', //左右图标按钮 nextButton: '.swiper-button-next', prevButton: '.swiper-button-prev', paginationClickable: true, spaceBetween: 0, centeredSlides: true, //讄旉 autoplay: false, autoplayDisableOnInteraction: false, loop : true, }); </script> <!-- 洽客服js --> <script type='text/javascript'> (function(m, ei, q, i, a, j, s) { m[i] = m[i] || function() { (m[i].a = m[i].a || []).push(arguments) }; j = ei.createElement(q), s = ei.getElementsByTagName(q)[0]; j.async = true; j.charset = 'UTF-8'; j.src = 'https://static.meiqia.com/dist/meiqia.js?_=t'; s.parentNode.insertBefore(j, s); })(window, document, 'script', '_MEIQIA'); _MEIQIA('entId', 78697); </script> <a href="http://www.7942783.live/"><span class="STYLE1">36ѡ7ڼ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.uyfavz.tw">Dzͼ30</a> <a href="http://www.133901.tw">3ͼ</a> <a href="http://www.856146.tw">11ѡ5ǰ</a> <a href="http://www.rcmjum.tw">ɽʮɽͼ</a> <a href="http://www.362960.tw">28˶</a> <a href="http://www.414625.tw">òһͼ</a> <a href="http://www.694207.tw">ƹһIJapp</a> <a href="http://www.bhthps.tw">ͼԤƱǵ</a> <a href="http://www.jjwwfc.tw">ֿ3ƻ</a> <a href="http://www.363918.tw">ǮͶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>